Wat doen wij

De Nederlandse Massagebond is een onafhankelijke examenstichting die zich bezig houdt met organisatie van examens en het examineren van cursisten voor opleiders in de massagebranche die bij ons zijn aangesloten.

Wat doet de NMB

Zowel particuliere opleiders als ROC’s kunnen zich bij de NMB aansluiten. Tegenwoordig bieden ook veel ROC’s de opleidingen wellnessmassage en/of sportmassage aan. De NMB kan de opleiders goede ondersteuning bieden. Naast het afnemen van de examens en het afgeven van de bondsdiploma’s kan de NMB ondersteuning bieden in de vorm van het leveren van goed lesmateriaal (zie info lesmateriaal). Daarnaast kunnen we een nieuwe opleider helpen om de opleiding goed op te zetten en vorm te geven.

Wij zorgen dat de opleidingen en examens aan de laatste kwaliteitseisen voldoet en zo goed mogelijk zijn afgestemd op het werkveld. De commissies opleiding en examinering vergaderen regelmatig om de ontwikkelingen bij te houden, af te stemmen en te verwerken in de reguliere opleidingen. De bijbehorende exameneisen worden hier op afgestemd. Zo streven we naar goede opleidingen die up to date zijn en afgestemd op (de ontwikkelingen van) het werkveld en naar goede bijbehorende exameneisen voor de opleidingen.

Opleiders en NMB

De Nederlandse Massagebond behartigt ook de belangen van opleiders die bij ons zijn aangesloten. Naast het afnemen van examens van de cursisten, kunnen opleiders ook een beroep doen op onze expertise voor zowel de opleiding als voor de examens. De opleidingen voor wellness- en sportmasseur hebben al geruime tijd een goede positie in het werkveld en volgen zoveel mogelijk de laatste ontwikkelingen. De komende jaren zullen we naast deze 2 standaard opleidingen vooral ook de opleidingen voor sporttherapeut en massagetherapeut verder vorm geven en positioneren in het werkveld.

De NMB is verantwoordelijk voor de examinering van de cursisten. Daar zijn kwalificatie eisen en profielen voor vastgesteld zodat elke cursist en opleider weet waar de cursist aan moet voldoen om te slagen voor het examen. Deze kwalificatieprofielen zijn te lezen bij toetsingseisen onder tabblad examens.

De werkzaamheden van de Nederlandse Massagebond zijn:

 • Zij leidt examinatoren op, houdt examinatorenvergaderingen en bijscholingen
 • Geeft diploma’s uit en zorgt voor registratie van de gediplomeerden
 • Geeft licentiepasjes af aan gediplomeerden
 • Vaststellen en/of wijzigen van examenreglementen
 • Organiseren en afnemen van examens
 • Voorlichting geven m.b.t. de examens of opleiding
 • Lesmateriaal ontwikkelen voor de reguliere opleidingen wellness- en sportmasseur
 • Het beheren van een register van gediplomeerde sportverzorgers en wellnessmasseurs
 • Bijscholingen voor cursisten aanbieden

De NMB neemt examens af voor de volgende opleidingen:

 • Opleiding wellnessmassage (MBO 3 niveau)
 • Opleiding sportmassage (MBO 4 niveau)
 • Opleiding massagetherapeut (MBO 4 niveau)
 • Opleiding sportherapeut (MBO 4+ niveau)
Contact