Bestuur

De Nederlandse Massagebond wordt geleid door een bestuur. Het bestuur draagt zorg voor een goed functioneren van de bond in al haar geledingen. Zij zorgt voor de grote lijnen en een goed contact met de opleiders. Daarnaast is onze taak om  de examens goed te organiseren en af te nemen. Het bestuur van de NMB bestaat uit 3 bestuursleden met elke een functie als, voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert regelmatig met elkaar over alle lopende zaken. Het bestuur draagt zorg voor het secretariaat, de interne en externe contacten en de financiële zaken.

Activiteiten

De primaire taak van de Nederlandse Massagebond is het afnemen (en organiseren) van examens bij de opleiders. En daarnaast zorgen voor het uitgeven en administreren van de diploma’s, cijferlijsten en licenties.

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor het goed functioneren van de examencommissie en opleidingscommissie. Daarnaast  onderhoudt zij de communicatie met de opleiders en houdt zij de stichting up to date ten aanzien van verschillende ontwikkelingen.

De Nederlandse massagebond

  • Duidelijke transparante bond
  • Zet zich in voor de opleiders
  • Mooi en up to date lesmateriaal
  • Goede communicatie met de leden
Home Bond