De Nederlandse Massagebond

De Nederlandse Massagebond is een onafhankelijke examenstichting en brancheorganisatie, die toezicht houdt op examens in de massagebranche. Wij organiseren examens en examineren cursisten voor diverse massageopleidingen.

De Nederlandse Massagebond

Naast het toezicht houden op examens en de kwaliteit van de opleidingen, kan de NMB ook onderwijskundige ondersteuning bieden in de vorm van goed lesmateriaal en didactische ondersteuning. De NMB bestaat derhalve uit een examencommissie en een onderwijscommissie. De examencommissie regelt de examens voor opleiders en examineert de cursisten voor hun diploma sportmassage of wellnessmassage. De examencommissie werkt dus als autonoom onderdeel in de NMB.

Activiteiten

De onderwijscommissie kan opleiders ondersteunen met lesmateriaal of helpt opleiders met het opzetten en/of vormgeving aan de opleidingen sportmassage en/of wellnessmassage. Daarnaast houdt de onderwijscommissie zich bezig met het inhoudelijk verbeteren van de opleidingen die afgestemd worden op de exameneisen. Vernieuwingen of trends worden zo verwerkt en opgenomen in het lesmateriaal.

Op deze site geven we informatie over:

  • Wie is de NMB en wat doen wij
  • Hoe kun je lid worden
  • Welke opleidingen ontwikkelen wij
  • Hoe geven we ondersteuning aan opleiders
  • Examinering en toetsing van cursisten
  • Licentie en bijscholingsbeleid

De Nederlandse Massagebond

  • Duidelijke transparante bond
  • Zet zich in voor de opleiders
  • Mooi en up to date lesmateriaal
  • Goede communicatie met de leden
Foto-Nederlandse-massagebond

Over de Nederlanse Massagebond

De Nederlandse Massagebond is een brancheorganisatie met een onafhankelijke examenstichting die vooral toezicht houdt op de kwaliteit van examens en het examineren van cursisten voor opleiders in de massagebranche. Het stelt daarom duidelijke kwaliteitseisen op voor de verschillende examens.

Opleiding 2.0 e1637254265588

Opleidingen

De Nederlandse Massagebond ondersteunt opleiders om vorm en inhoud te geven aan de opleidingen sportmassage en wellnessmassage. De NMB geeft goed ontwikkelde lesboeken uit voor beide opleidingen die de handleiding vormen van de opleiding en aan de kwaliteitseisen voldoet voor het examen.

Examens 2.0

Examens

De Nederlandse Massagebond neemt examens af voor de opleidingen wellnessmassage, sportmassage, massagetherapeut en sporttherapeut. De NMB ziet hiermee toe dat de examens goed worden georganiseerd en dat de cursist aan de exameneisen voldoet die de NMB aan de opleidingen stelt. Ze bewaakt hiermee de kwaliteit van de opleidingen.

Contact 2.0 e1637254279773

Contact

Het secretariaat van de Nederlandse Massagebond is gevestigd in Apeldoorn. Zij is bereikbaar voor iedereen, het liefst per mail. Op het kantoor worden de bestuursvergaderingen gehouden. U kunt er terecht voor al uw vragen over opleidingen, examens of lesmateriaal. Wilt u als opleider bij ons aansluiten bent u van harte welkom. We maken daarvoor graag een afspraak.